Met Jezus als de Goede Herder
kom je als Zijn schaapje verder.
Laat Hem steeds de weg bepalen
over bergen en door dalen.

Laat je door Zijn staf maar leiden
naar het land van Zijn verblijden.
Hier vervult Hij dan je dromen
In een blijvend onderkomen.