Als liefde door Gods handen vloeit
men ziet hoe die gestadig groeit.
Dan worden wij elk liefdgebaar
van moment tot moment gewaar.

Gods teken van betrokkenheid
wijst ons tot zegening bereid.
Hij laat niet los wat Hij begon
en biedt ons licht en levenszon.

Wij worden dagelijks opgenomen
door Gods liefd' die Hij laat stromen
Waar wij rijkelijk in baden
en doorlopend overladen.