Als God Zijn kind'ren zegent
volgt dat Zijn goedheid regent.
Want dat geschiedt lankmoedig
door God steeds overvloedig.

Als Hij hen blijft bedauwen
laat Hij hen 't heil aanschouwen.
Dat zendt Hij hen uit  'd Hoge
verrassend voor hun ogen.

God spreekt tot aller harten
Ik verlos u van smarten.
Ook zal Ik u bevrijden
van  verdriet en van lijden.

Voor vreugd zijn wij geboren
dat laat God ons steeds horen.
Hij wil graag vreugde delen
met Zijn kind'ren en velen.