't Is God de Heer die ons regeert 
aan elk van ons de liefde leert.
Want liefde is bij God de maat
van 't grootst belang waar 't Hem om gaat.

Want liefde voert de boventoon
met van belang 't wederzijds loon.
Ieder mens die naar liefde streeft
merkt 't resultaat als hij die geeft.