Laten wij brede cirkels tonen
om elkanders schouders heen.
Waar de liefde in kan wonen
't liefdeslicht naar buiten scheen.

Want met liefd' en warmt' omgeven
heeft elk mens een goed bestaan.
Liefde zorgt voor overleven
biedt haar cirkels van bestaan.

Liefd' die uit Gods bron komt vloeien
wordt in ons hart neergevleid.
Om tot wasdom uit te groeien
want wie liefde schenkt hij verblijdt.

Dan voldoet men aan voorwaarden
zoals God van ons verlangt.
Om de liefde steeds op aarde
doorgevend die men ontvangt.