Liefde is de weg bewandelen
die je veilig lopen kunt.
Als je naar Gods raad zult handelen
word je vrede en rust gegund.

Al wie deze weg gaat volgen
bereikt eens 't beloofde doel.
Hij ervaart dan de gevolgen
van een doorleeft blij gevoel.

Immers God zal hem vertroosten
als het somstijds tegen zit.
Hij wijst op de zon in 't oosten
als je Hem om bijstand bidt.

Hand in hand biedt God bescherming
in het met Hem samen gaan.
Toegevoegd schenkt Hij ontferming
rust biedend in het bestaan.