Als God er eens niet was 
hoe leeg was dan 't bestaan.
Steeds lopend uit de pas
en door niets meer voldaan.

Ook geen God die ons leert
wat 't doel van liefde is.
Ons 't nut daarvan beweert
wat nu juist wordt gemist.

d' Eenzaamheid die ontstaat
wordt dan niet opgevuld.
De weg die men dan gaat
met troost'loosheid gevuld.

Goddank wij kennen God
die ons de liefde leert.
Behoeder van ons lot
dat Hij ten goede keert.