Heer schenk ons oog een heldere blik
schenk ons een heldere geest.
Waar ‘t hart als een kompas op vaart
en ons de juiste koers verklaart.
Dat voor geen wind en stormen vreest
schenk aan ons Heer zo’n geest, zo’n blik.

Heer schenk aan ons een open oor
voor alles wat U zegt.
Leer ons Uw woorden te verstaan,
wijs ons de juiste wegen aan.
Leer ons te luisteren met ons hart,
schenk ons voor U een open oor.

Heer schenk aan ons een milde hand,
schenk ons een vaste voet.
Laat deze twee tot Uw verdienst
gesteld zijn tot Uw heilige dienst.
Wanneer wij gaan van stad tot stad
schenk vaste voet en milde hand.

Heer schenk aan ons een liefdevol hart
een mond die daaruit spreekt.
Een tong die enkel sprekend goed
niet scherp is wie hij ook ontmoet
Maar laat de liefde steeds drijfveer zijn
schenk Heer aan ons een liefdevol hart.