Het laatste woord dat vrede maakt
is liefde die over ons waakt.
Het heeft de inzicht en de kracht
zij toont daarmee haar overmacht.

Het laatste woord dat vrede maakt
is door de liefde aangeraakt.
Want liefde zij heeft maar een doel
te zorgen voor een blij gevoel.

Het laatste woord dat vrede maakt
is liefde waardoor 't kwade staakt.
Want liefd' heeft altijd 't laatste woord
waardoor steeds nieuwe toekomst gloort.  

Het laatste woord dat wordt gehoord
is liefde die nooit kan gesmoord.
Want zij heeft bovenaardse kracht
waar veel mee kan tot stand gebracht.

De liefde die komt voort uit God
die als bestuurder van ons lot,
met al Zijn liefde ons omgeeft
waardoor elk van Zijn kinderen leeft.