God heeft jouw hand reeds vastgegrepen
loslaten zal Hij dan ook niet.
Hij blijft je rustig voorwaarts dragen
naar Zijn beloften in ‘t verschiet.

Je mag je aan Hem overgeven
vertrouw Hem maar je bent bewaard.
Bij iedere voetstap hier op aarde
wordt steeds aan jou Zijn liefd’ verklaard.

In ‘t huis van Vader is je woning
bij Hem al ingericht en klaar.
Die je met vreugd eens mag betreden
na Jezus' nodigend gebaar.

Zijn liefde en trouw mag jij ervaren
Hij biedt je uitzicht, nieuwe hoop.
Je bent in Gods handen geborgen
Hij leidt en stuurt je levensloop.