Leven is geloven met hart en mond
met beide benen op de grond
en niet boven de wolken zweven
maar duidelijk hier op aarde leven.

Wel mag een mens van toekomst dromen
door God beloofd die eens zal komen
naar die dag laat Hij ons graag streven
om eenmaal bij Hem thuis te leven.

Op d'aard moet men zich overgeven
aan 't goede wat God laat beleven
laat dat voor ons voldoende wezen
dan heeft men nimmer kwaad te vrezen.

God leert de mens volwassen worden
Zijn hand zorgt voor gevulde borden
Hij zorgt voor de benodigdheden
zodat geen armoe wordt geleden.

Op aard' is 't uitzien naar de morgen
de dag waar wij voorgoed geborgen
Gods koninkrijk mogen betreden
daar levend tot in d'eeuwigheden.