‘t Halleluja klinkt en ‘t amen
uit ons hart en veler mond.
Voor het oog des Heren samen
voor Zijn liefde, trouw, verbond.
Steeds weer juub’len wij in koren
heffen lofliederen aan.
Om de Heer te laten horen
dank voor wat Hij heeft gedaan.

Hij schonk Jezus Zijn beminde
Vaders Zoon die Hij ons zond.
Om zich met ons te verbinden
tot vergeving onzer zond’.
Liefdevolle Hij de sterke
toonde ons wat Hij vermocht.
Om ons zo te laten merken
dat Hij ons heeft vrijgekocht.

In een stal is Hij geboren
wees steeds naar Zijn Vader heen
Liet ons van verlossing horen
en wie nood had niet alleen.
Nadat men Hem had gevangen
door een daad van laf verraad
Werd Hij aan het kruis gehangen
lijdend pijn en hoon en smaad.

Na Zijn dood is Hij begraven
na drie dagen opgestaan.
Om hiermee Zijn woord te staven
waar de Heer aan heeft voldaan.
Door Hem zijn wij vrijgekochten
sterven zal eens doortocht zijn.
Want Hij heeft de dood bevochten
voor ons hemelse festijn.