Heer sla om mij kind Uw armen
laat mij niet verloren gaan.
Toon mij liefde, trouw, erbarmen
en die mij voor ogen staan.
Druk mij aan Uw kloppend hart
laat het woord des levens vloeien
Zodat ik nooit meer verward
ronddwaal en weer op zal bloeien.

Gij belooft mij ‘k sla u gade
Mijn oog laat u nimmer los.
Verwacht van mij steeds genade
ruikend als een bloementros
Die ook nimmermeer verwelkt
maar blijft van het heil vertellen.
‘k Bied Mijn wijn in goud gekelkt
blijf met uw nood tot Mij snellen.

U kunt altijd op Mij bouwen
weet Mijn band met u is sterk.
Blijf in alles Mij vertrouwen
ziend rondom Mijn liefdeswerk.
Besef steeds ‘k vergeet u niet
want Mijn liefd’ blijft u omgeven.
Met u zijn in vreugd verdriet
Helper Trooster van uw leven.

Melodie Psalm 25 Lvdk en Nlb