Lijdzaam kan een mens soms wachten
op de hulp die maar niet komt.
Zijnd aan ‘t einde van zijn krachten
terneergeslagen en verstomd.

Niemand blijkt zijn stem te horen
eenzaamheid is ‘t die hem kwelt.
Vreselijk diep zit hij verloren
in naasten teleurgesteld.

Toch is er nog hoop in dit leven
geloof dat God de Trooster is.
Helper die steunt, zegen zal geven
en verdrijvende elk gemis.

Door de moeiten heen gedragen
schijnt door wolken weer het licht.
Weggenomen tegenslagen
bieden weer een blij uitzicht.

‘t Slingerpad door berg en dalen
door de weiden en het woud.
Weg die ons naar ‘t doel zal halen.
en het huis van ons behoud.

Elke kromming brengt ons dichter
bij ‘t aan ons beloofde doel.
Elke voetstap die wordt lichter
schenkt aan ons een blij gevoel.

Alle aardse heerlijkheden
wisselt men bij God eens in.
Zal de eeuwigheid betreden
in het licht van Zijn bemin.