Door Gods Geest teder aangeraakt
daar wordt een mens mee heel gemaakt.
Hij zorgt dat men 't wonder beleeft
waarmee de Geest nieuw leven geeft.

Gods Geest biedt uitzicht nieuwe kracht
van Hem kan altijd hulp verwacht.
Want waar Gods Geest de mens omhult
daar wordt zijn hart met vreugd vervuld.

De tederheid van 's Heren hand
daarin blijkt men geborgd beland.
Die liefdevol ons steeds omsluit
geen mensenkind valt daar ooit uit.

Het is Gods Geest die ons bewaakt
en die ons leven veilig maakt.
Het blijft Gods Geest die rond ons waart
voor tegenslag en rampen spaart.

Het is Gods Geest die ons geleidt
en van het boze juk bevrijdt.
Opdat geen kwaad ons overspoelt
dat blijkt door God nimmer bedoeld.