Eens op een dag zal God aan ons gaan vragen
mens wat heb jij als rentmeester gedaan.
Al wat Ik aan jouw zorgen toevertrouwde
hoe is het met de aarde nu gegaan.
Dan staat het schaamrood ons misschien wel op de kaken
omdat er zoveel goede kansen zijn gemist.
Om er voor God iets heel moois van te maken
en hoe dat kon elk mens beslist wel wist.

Eens op een dag zal God dan rond gaan kijken
dan zal Hij zien het povere resultaat.
En zich verdrietig tot ons mensen wenden
voor haar herstel is het nu echt te laat.
De roofbouw die de mensheid steeds op haar liet plegen
en niet voldoende aan Gods opdracht toegewijd.
Onttrekt de mensheid daarmee aan Gods zegen
die Hij zo graag de mens had toebereid.

Eens op een dag zal God op aarde komen
dan voelt Hij alle mensen aan de tand.
Waarom hield u zich niet trouw aan Mijn woorden
en zorgde u slecht voor het onderpand.
’t Rentmeesterschap dat wordt u thans door Mij ontnomen
u bleek de aan u vertrouwde aarde echt niet waard.
Waar zijn toch al die rijke groene bomen
en vele dieren die eens leefden op de aard.

Eens op een dag komt God de aard vernieuwen
dan neemt Hij alles weer in eigen hand.
Dan wordt al ’t oude door God afgebroken
maakt Hij van d’ aarde weer een heel nieuw land.
God zal het dan ook nooit meer zover laten komen
Hij maakt voor ons dan aarde en hemel tot geheel
Want die belofte wordt ons niet ontnomen.
ondanks ‘t tekort schenkt God ons toch ons deel.