Heer het is rondom zo duister
en dat maakt mijn hart zo bang.
Zendt Uw licht met al haar luister
zodat ik het blij ontvang.
Heer mijn hart kent zoveel zorgen
en draagt in zich zoveel pijn.
Het verlangt zo naar de morgen
om voorgoed bij U te zijn.

‘k Vraag U Heer om bij te lichten
ik met U Heer verder kan.
Door mijn hart op U te richten
trek mij uit die duistere ban.
Laat Uw vrede mij doorstromen
die ik Heer zozeer begeer.
Laat die in mij binnen komen
dat is mijn verzoek o Heer.

Heer ik moet zo veel verduren
aan beschimpingen en pijn.
Mijn hart kent Heer zware uren
die er in mijn leven zijn.
‘t Is een strijd om ‘t overleven
tegen ’t onrecht en ’t geweld
dat ik Heer steeds moet beleven
er wordt kwaad van mij verteld.

Niets Heer valt in goede aarde
en wordt verkeerd opgevat.
Wat ik aanbied heeft geen waarde
want dat wordt steeds afgekat.
Ik heb zo’n moeite het vol te houden
Heer U ziet ik kan haast niet meer.
Maar U bent voor mij vertrouwde
ik leg ’t verdriet bij U maar neer.

Al mijn liefd’ wordt afgewezen
dingen die ik graag schenken wil
Maar ik word steeds weer verworpen
dat doet pijn verdriet maakt stil.
Heer wilt U maar redding schenken
uitkomst uit de diepste nood
Wil mij kind in liefd’ gedenken
door dat U m’ Uw hand aanbood.