Hij is de brenger en de drager van het licht
dat uit ’s hemels hoogten op ons komt schijnen.
Wat in het duister voor ons oog staat opgericht
en met Zijn krachtig licht ook laat verdwijnen.
Want ieder die in Jezus Christus lichtkring staat
ziet dan Gods Zoon met liefdevolle ogen.
De Heer en Heiland die als Herder met ons gaat
tot in het diepst met ons bestaan bewogen.

Met gulle hand deelt Hij Zijn heldere lichtschijn uit
de warme gloed van liefde laat Hij stralen.
Zo kiest Hij Zijn gemeente tot Zijn lieve bruid
die Hij als bruidegom naar ’t  feest komt halen.
De feestzaal in gereedheid reeds door Hem gebracht
waarin het gouden licht de ruimte op zal sieren.
Om met genodigden die door Hem zijn verwacht
tezamen blij het grote lichtfeest te gaan vieren.