Rondom een krans van stralend licht
heeft God Zijn vrede opgericht.
Zijn vrede die ons hart omsluit
gaat boven weten, kennis uit.

Dit licht, de vree die ons omgeeft
dat naar het allerhoogste streeft.
Is vrede van het hoogste plan
die God ons mensen geven kan.

Gods vrede, rijk en ongekend
is vrede die Hij tot ons zendt.
Die in de krans van stralend licht
voor ons Zijn rijk van vrede sticht.

Wie van Gods vrede kennis neemt
die leeft gezegend, nooit ontheemd.
Want Hij zal wandelen in Gods land
voor eeuwig aan Zijn trouwe hand.