Luister hoe de vogels fluiten
zich vol vreugde gaan te buiten.
Open d’ oren voor hun zingen
over God Zijn handelingen.

Geplaatst tussen God en mensen
zingen zij wat Hij doet wensen.
Door intens naar hen te luisteren
en ons enthousiast toe fluisteren.

Door de Schepper uitgezonden
zijn zij nauw met ons verbonden.
Laten wij Zijn boodschap horen
met aandacht van onze oren.