Gods werk is niet te evenaren
Als Schepper van het groots heelal.
Zijn daden zijn niet te verklaren
Daarvoor is ons verstand te smal

Gods schepping dat zijn wonderdaden
en door geen mens geëvenaard.
Wij zullen niet Zijn arbeid”( werken) schaden
God heeft daarmee Zijn macht verklaard.

Wees zuinig op Gods mooie aarde
door God met liefde geformeerd.
De almacht die Hij openbaarde
daarmee mag Hij met lof geëerd.