Elk mensenkind ontvangt Gods Geest
wanneer het wordt verwekt,
geboren wordt uit moeders schoot
en de wereld ontdekt.

Van 't kind zijn tot volwassenheid
en 't verdere leven door,
wordt het aan 's Heren hand geleid
als 't wandelt in Zijn spoor.

God zorgt voor al wat nodig blijkt
een mens komt nooit tekort,
wanneer hij ziet wat God aanreikt
en hem geschonken wordt.

De zegeningen die God stort
Zijn trouw en liefd' verbond,
dat maakt dat hij gelukkig wordt
bij elke morgenstond.