Als na ons werk de avond valt
vertoont de maan haar lichtgestalt.
waarmee zij stad en land beschijnt
totdat zij ’s morgens weer verdwijnt.
 
Voor ’t oog weer zichtbaar wordt de zon
die ’t weer van ’t nachtelijk duister won
want ’t zonlicht is een Godsgeschenk
die God ons biedt als liefdeswenk.
 
Wij mogen steeds in ’t zonlicht gaan
als warmtebron in ons bestaan
die met haar kracht de kou verdrijft
en als een baken met ons blijft.