Heer help Uw schepping veilig maken
opdat er eeuwige vree ontstaat
die mens en dier dan mogen smaken
in ’t hemels licht dat ieder baat.

Help toch de duisternis verdrijven
die nog op deze wereld rust.
Kom ons Heer met Uw licht beklijven
die alle onrust in ons sust.

Laat in ons hart de hoop Heer gloren
vast op U bouwend die ons leidt
en eenmaal nieuw als mens herboren
deel hebben aan Uw heerlijkheid.