God helpt ziekte overwinnen
wanneer wij gelovig ons bezinnen.
Want liefdevol zal Hij behandelen
met Hem ’t gewezen pad bewandelen

Wat krom is zal de Heer recht zetten
als wij goed op Zijn woorden letten.
Van goedheid zal de Heer getuigen
als wij ons biddend voor Hem buigen.

God laat Zijn zegen nederkomen
wij worden bij de hand genomen.
Want aan Zijn hand zal Hij ons leiden
naar toekomst die ons zal verblijden.