Verruwing in de maatschappij
die raakt elk mens ook u en mij.
Het gaat om woorden van geweld
met daden tevens vastgesteld.

Hierdoor wordt afstand gecreëerd
waar menigeen nog niets van leert.
De grofheid in 't gebruik van taal
die raakt als mens ons allemaal

Dit is 't gebruik in onze eeuw
waar men zich opstelt als een leeuw. 
En met gebrul van taal verscheurd
dat is thans wat er steeds gebeurt..