God moet er vaak om huilen
aanhorend ’t gekrakeel
wat klinkt uit vele monden
want elk neemt er aan deel.
 
Geen inkeer voor de kerkdienst
geen eerbied wordt betracht.
Men lijkt op een groep kippen
aan God wordt niet gedacht.
 
’t Gaat om beslommeringen
de dingen van de dag.
die voor de dienst besproken
luid en met veel gelach.
 
God ergert zich aan d’ houding
wie Zijn huis binnen gaan.
Hij wenst dat vrede en inkeer
bovenaan zullen staan.
 
Kerken zijn geen markthallen
er hoort eerbied te zijn
bij ’t naderen van uw Schepper
dat geldt voor groot en klein.
 
Men laat zijn hart niet richten
door ’t klinkend orgelspel.
d’ Arbeid van d’ organisten
blijkt duidelijk niet in tel.
 
De woorden overstemmen
met kracht steeds de muziek
Men blijkt niet af te remmen
tot luisterend publiek.
 
Omringd door zoete klanken
hoort men tot God gevoerd
met liederen Hem te danken
niet door gepraat gevloerd.
 
Er moet echt veel veranderen
zo lopen kerken leeg.
’t Gaat om tot inkeer komen
men tot God gaand stil zweeg.
 
Er valt nog veel te leren
het is nog niet te laat
Wie zich tot God zal keren
die vindt daarbij ook baat.