Afdrukken
Categorie: Gebedengedichten
Hits: 1402
In de stroom van de gebeden
klinkt de roep naar vrede op,
Heer wil ons tegemoet komen
zet snel alle onrecht stop.

Maak Heer aan ’t geweld een einde
wat wij zien aan alle kant.
Zorg toch als de Eeuwig zijnde
voor de vrede door Uw hand.

Wil met spoed de boze stuiten
die ons overvallen blijft.
En zijn aanvalskreten uiten
waarmee hij zijn doel beschrijft.

Hoeveel doden moeten vallen
voor U God ingrijpen gaat.
Hij zijn roep niet meer laat schallen
tot U hem terneder slaat.

Satan die ons ’t liefst vernietigt
kan slechts door U afgeremd.
Want U kunt hem slechts verbannen
naar de plaats voor hem bestemd.

Heer verhoor toch onze bede
ieder woord tot U gericht.
Kom met Uw beloofde vrede
en Uw alomvattend Licht!