Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 635
Wanneer wij ons tot Jezus richten 
hoort Hij ons aan, komt naar ons toe.
Om onze zorgen te verlichten
Zijn bijstand maakt ons minder moe.
Jezus Geneesheer onzer kwalen
spreekt ons dan toe en raakt ons aan.
Vol vreugde zullen wij verhalen
wat Hij als Helper heeft gedaan.

Hij toont Zijn macht en mogelijkheden
want die zijn werkelijk onbeperkt.
Komt met liefd' tegemoet getreden
die blijdschap en ons geloof versterkt.
Dan gaan wij heen om te vertellen
het wonder dat door Hem geschiedt.
Vreugdevol gaan wij voorwaarts snellen
van hulp, gena die Jezus biedt.