Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 685
De sterfelijkheid is door God niet gewild
Hij immers is de Heer van ’t blijde leven.
De mens wordt eenmaal door Hem opgetild
dan laat Hij hem met ’t eeuwig licht omgeven.
Hij roept ons thuis waar ons een woning wacht.
Waar wij voor eeuwig bij Hem mogen leven.

Eens thuisgekomen wacht ons zaligheid
Het leven waar geen einde aan zal komen.
Geplaatst in ’t hemels licht en heerlijkheid
Vervult de Heer waarvan wij bleven dromen.
Gods heerlijkheid die alles overtreft.
Laat ons in vreugde bij Hem samenkomen.

Gena en liefde Zijn het kenmerk Gods
waarmede Hij ons altijd blijft omringen.
Wie op Hem bouwen als een sterke rots
Voorziet Hij telkens van de fijnste dingen.
Zijn gulle goedheid ons tentoongespreid
Laat ons met dank en vreugd Zijn Naam bezingen.

God zond Zijn Zoon tot redding van elk mens
bereid om voor een ieder eens te sterven.
Daarmee vervulde Hij Zijn Vaders wens
dat ieder 't eeuwig leven zou verwerven.
In liefde en trouw heeft Jezus opgebracht
wie gelooft het eeuwig leven zal beerven.

Melodie De Heer heeft mij gezien en onverwacht
LbvdK 487