Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 992
Vanuit het hemels licht
reikt God Zijn hand ons toe
waarmee Hij ons omvat
en ons door 't leven leidt.

Vanuit Zijn vaderhart
stroomt liefde tot ons uit
waarin elk mens gebaad
met zorg omgeven wordt.

Door Vader aangeraakt
en liefdevol gestreeld
openen wij ons hart
waarin Hij binnentreedt.

Als Hij hier woonplaats vindt
wordt vrede en rust gevoeld
door Vaders liefd' doorgrond
in 't diepst van ons bestaan.

Liedboek v.d. Kerken 223